3. การปลูกพืชในอากาศ(Aeroponics)

3. การปลูกพืชในอากาศ

นิยมเรียกกันว่า แอโรโพนิค (Aeroponics) หมายถึงการปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดินในลักษณะรากพืชไม่ได้แช่อยู่ในน้ำ หรืออยู่ในวัสดุปลูกใดๆ แต่ปล่อยให้รากเปลือยอยู่
ในอากาศ ไม่สัมผัสกับสิ่งใดเลย ดังนั้นจึงต้องมีการจับยึดส่วนโคนของลำต้นพืชให้ตั้งตรงและรากลอย
อยู่ในอากาศได้ จากนั้นจะมีการฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหารในรูปของละอองน้ำไปที่รากพืชโดยตรง
เป็นระยะๆ และต้องมีการกำบังรากไม่ให้ได้รับแสง จึงมักสร้างเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆภายในกลวงให้
เป็นที่อยู่ของรากและระบบพ่นละองน้ำสารละลาย ส่วนต้นพืชจะเจริญเติบทรงต้นอยู่ด้านบนกล่อง
ข้อดีของระบบนี้คือสามารถประหยัดสารละลายธาตุอาหารได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการปลูกพืชใน
ที่ที่มีพื้นที่จำกัด และมีน้ำน้อย เช่น ชายคาบ้าน หรือยอดอาคารตึก แต่มีข้อเสียคือค่อนข้างยุ่งยากใน
การติดตั้งระบบ และสำหรับประเทศในเขตร้อน ยังพบปัญหาการสะสมความร้อนภายในภาชนะที่เป็น
ที่อยู่ของราก ยิ่งระบบมีขนาดใหญ่ยิ่งมีปัญหาการระบายอากาศภายในระบบราก จึงยังไม่เหมาะที่จะ
ทำเป็นระบบใหญ่พื่อเป็นการค้าในประเทศไทย ยกเว้นในพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น เช่น อ.ภูเรือ
จ. เลย เป็นต้น (ภาพที่ 8)

capture-20140904-204023

ภาพที่ 8 ระบบการผักแบบรากลอยในอากาศ หรือ แอโรโพนิคส์ ที่ไร่วโนทยาน จ.เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s